อาบน้ำเย็น ทุกๆวันในตอนเช้าหลังจากตื่นนอน – 30 Day Challenge

Morning Cold Shower – อาบน้ำเย็นในตอนเช้า เป็นหัวข้อของ 30 Day Challenge หัวข้อแรกที่ผมเลือกท้าทายตัวเอง ‘การอาบน้ำเย็นในตอนเช้า’ เป็นหนึ่งในหัวข้อยอดนิยม ผมคิดว่านี่คือหัวข้อที่ไม่ยากเกินไปนัก ท้าทายความคุ้นเคยของตัวเอง เป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะทำได้ในทุกๆวัน เมื่อผมได้ทดลองทำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 30 วัน นี่คือสิ่งที่ผมได้จากการอาบน้ำเย็นๆในตอนเช้า

Nattawut

3 พฤศจิกายน 2563