เพราะชีวิตไม่มีอะไรที่แน่นอน จงเรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน และมองหาความสงบของจิตใจให้เจอ

เรากลัวอนาคต เพราะอนาคตไม่มีอะไรที่แน่นอน : ความกลัวนี้สามารถหยุดเราจากการลงมือทำอะไรที่ยิ่งใหญ่สร้างสรรค์ได้, และมันอาจจะทำให้เรายังยึดติดอยู่กับอะไรแย่ๆที่ทำร้ายเราได้ เราจงเรียนรู้ที่จะอยู่ให้ได้ ไม่มีใครรู้อนาคต จงเผชิญหน้ากับมันด้วยใจที่สงบ

Nattawut

19 กันยายน 2556